Adverteerder

Architectenbureau Dries Bonamie

 

Restauratie

Onze dienstverlening omvat het opmaken van een restauratie-ontwerp, begeleiding van de werken, de opmaak van administratieve aanvragen voor het bekomen van de nodige officiële vergunningen die een toestemming van overheidswege vereisen, de opmaak van aanvraagdosiers voor restauratie- en onderhoudspremies voor de restauratie of conservatie van historisch waardevol onroerend patrimonium, al dan niet met een wettelijk beschermd statuut als monument of dorpsgezicht. Onder bepaalde voorwaarden worden
opdrachten niet enkel in West- en Oost-Vlaanderen (B) aanvaard maar van over
gans België en in het buitenland.

Renovatie & nieuwbouw

Wij verzorgen het ontwerp en begeleiden de uitvoering van verbouwingswerken aan bestaande gebouwen die niet beschikken over noemenswaardige historische eigenschappen, alsook de realisatie van residentiële nieuwbouwprojecten met voornamelijk het accent op private eengezinswoningen, al dan niet met landelijk karakter of gelegen in landelijke context.

Landschapsinrichting

Ontwerpen en begeleiden van de realisatie van nieuwe landschappelijke inrichtingen (landschappen en tuinen) en restauratie
van bestaande landschapselementen of landschappelijke gehelen, al dan niet met historische waarde.

Interieurvormgeving

Nieuwe interieurvormgeving of restauratie van bestaande (al dan niet historisch waardevolle) interieurs.

Patrimoniumbeheer

Adviesverlening en externe begeleiding bij conservatie, restauratie en beheer van onroerend en landschappelijk patrimonium op korte, middellange en lange termijn in binnen- en buitenland.