"Klimaatwet met onafhankelijk expertencomité moet zorgen voor gecoördineerd beleid"

Om een versnippering van het Belgische klimaatbeleid tegen te gaan, is er nood aan een ‘Permanent Onafhankelijk Expertencomité’, een instelling die aan alle beleidsniveaus coherent en wetenschappelijk onderbouwd advies geeft. Dat is een van de conclusies van een groep academici, die zelf zijn overgegaan tot het schrijven van een eigen klimaatwet voor België.

Bron: Architect ("Klimaatwet met onafhankelijk expertencomité moet zorgen voor gecoördineerd beleid")