Adverteerder

DnA Architecten

Ons werk is gevarieerd: van woningen en appartementen over winkels tot openbare gebouwen, zowel nieuwbouw als renovatie.

In elk ontwerp streven we ernaar om kwalitatieve ARCHITECTUUR te creëren. Een boeiende ruimtelijkheid, lichtinval en contact met de omgeving staan hierbij centraal. Door een eigenzinnige vormgeving en doordachte materiaalkeuze trachten wij te komen tot een sobere en tijdloze architectuur. Hierbij worden de wensen van de bouwheer en de parameters van de omgeving in overeenstemming gebracht.

Deze visie trekken we door in het INTERIEUR, dat enerzijds moet inspelen op het dagelijks comfort van de bewoners, maar dat anderzijds de aanvulling en het verlengde is van de architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de materialen en een optimale integratie van technieken. Vanaf de beginfase worden deze aspecten bij het ontwerpproces betrokken om zo naar een totaalproject te werken.

STABILITEIT is het derde luik van ons takenpakket. De intensieve wisselwerking tussen architectuur en stabiliteit maakt het mogelijk om tot een geïntegreerd geheel te komen. Deze werkwijze optimaliseert het bouwproces, maar laat tegelijk toe om inventiever te bouwen en grenzen te verleggen.