Adverteerder

ODA architecture

‘ODA streeft naar een vanzelfsprekende correlatie tussen vorm en inhoud.’

Wij zijn een multidisciplinair ontwerpbureau opgericht in 2016 door Mathias Desmecht en Andreas De Boeck.

Het team is actief op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Vertrekkend vanuit een diepgaande analyse van de bestaande toestand wordt ruimte gecreëerd en getransformeerd met de ambitie om zowel vooruitstrevend als tijdloos te zijn. Projecten ontstaan vanuit dialoog en worden geconcipieerd als open structuren die passen in verschillende contexten en duurzaam zijn doorheen de tijd.

Elk ontwerp wordt bedacht binnen sterk afgelijnde basisprincipes en focust op het creëren van ruimtes als achtergrond voor het leven in al zijn facetten en complexiteit.

Sinds de oprichting is op korte termijn een portfolio opgebouwd in binnen- en buitenland met als resultaat een brede waaier aan projecten. ODA biedt met doordacht ontwerp, creatieve oplossingen voor vaak uitdagende vraagstukken. De focus blijft de zoektocht naar de essentie van architectuur.


Cluster van deze architect