Antwerpen maakt afgesloten bouwdossiers voor iedereen online raadpleegbaar

De stad Antwerpen heeft, naar eigen zeggen als eerste in Vlaanderen, een digitale tool klaar waar elke burger informatie kan opzoeken rond stedenbouwkundige voorschriften en vergunningen die van toepassing zijn op een bepaald perceel in de stad. Dat moet er enerzijds voor zorgen dat burgers sneller informatie verkrijgen en anderzijds dat de stedelijke administratie meer…

Bron: Architect (Antwerpen maakt afgesloten bouwdossiers voor iedereen online raadpleegbaar)