Alle artikels in: Algemeen

Aantal Belgische bedrijven in circulaire economie in 3 jaar tijd gestegen met 35%

Inoopa, een bedrijf dat dankzij artificiële intelligentie met grote precisie de activiteiten van bedrijven en instellingen in kaart brengt, maakte cijfers bekend over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de circulaire economie in België. Hoewel de sector een omzetdaling te verduren kreeg als gevolg van de Covid-crisis, is er nu terug sprake van een opwaartse curve van 19%: gaande van 261 miljard euro in 2017 naar 321 miljard euro in 2021.

Lees meer

De nieuwe EPAL-kwaliteitsclassificatie optimaliseert het gebruik en de uitwisseling van EPAL Europallets

Wanneer is een Europallet niet meer inwisselbaar? Doen splinters of kleverige etiketten afbreuk aan de kwaliteit van de Europallet? Hoe weet ik of de pallet geschikt is voor stapeling in de hoogte? Welke kwaliteit is het meest geschikt voor geautomatiseerde processen? De EPAL-kwaliteitsclassificatie en uitwisselingsvoorwaarden geven antwoord op deze en andere vragen. De Raad van Bestuur van EPAL heeft zopas de nieuwe versie van de kwaliteitsindeling en de uitwisselingsvoorwaarden goedgekeurd.

Lees meer

Hernieuwbare energie en waterstof: Samen het fundament voor de toekomstige energievoorziening in Europa

IZEN, het merk van VINCI Energies in België dat zich richt op 100% slimme energie, neemt samen met Solenco de handschoen op om totaaloplossingen qua energievoorzieningen in Europese gebouwen te faciliteren. Solar PV en waterstofopslag zijn natuurlijke bondgenoten om energie op een duurzame en CO2-vrije manier op te wekken, op te slaan en te gebruiken. IZEN en Solenco voorzien met zonnepanelen en de Solenco PowerboxTM het hele jaar door gebouwen op een slimme en autonome manier van groene energie. 

Er is een gigantische vraag naar en nood aan groene oplossingen om de klimaatdoelstellingen te halen”, zegt CEO Gie Verbunt van IZEN. “Slimme, hernieuwbare energie in evenwicht brengen met krachtige opslag en uitgekiend verbruik is de voor de hand liggende ambitie. We slaan met Solenco de handen in elkaar om de fundamenten te leggen van de toekomstige energievoorziening in Europa.”

De combinatie van waterstofopslag en zonnepanelen, zorgt ervoor dat hernieuwbare en CO2-vrije energie over een gans jaar beschikbaar is,” zegt Hugo Vandenborre, CEO van Solenco. “We starten samen met IZEN in eerste instantie pilootprojecten in de Benelux. De focus ligt op woonclusters, de vele gerichte vragen van projectontwikkelaars en bedrijfsgebouwen.

De PowerboxTM: Warmte én elektriciteit
De PowerboxTM van Solenco produceert lokaal waterstof met stroom van de zonnepanelen en slaat die op. Via een omkeerbare brandstofcel genereert de PowerboxTM uit de opgeslagen waterstof weer warmte en elektrische energie op het moment dat er vraag is.

Commercieel model
IZEN commercialiseert de energieopslagoplossingen van Solenco in de Benelux en wordt een one-stop-shop van totaaloplossingen voor haar klanten. Van particulier tot groot bedrijf. Solenco legt zich toe op de productie van het systeem en ontwikkeling van haar technologie.

De samenwerking tussen IZEN en Solenco zal in een eerste fase ondersteund worden door een converteerbare lening van VINCI Energies Belgium aan Solenco.  De lening is converteerbaar op een termijn van drie jaar en is gekoppeld aan een call-optie op 100% van de aandelen van Solenco.

“Na de overname van IZEN enkele jaren geleden, willen we absoluut verder blijven groeien in onze divisie ‘Renewable Energies’. Deze samenwerking is daar een voorbeeld van”, stelt Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium.

Lees meer

Groeiende doe-het-zelfsector botst op verstoorde wereldwijde toeleveringsketen

Tijdens de coronacrisis nam het aantal doe-het-zelvers en klussers een hoge vlucht, de sector groeide met bijna 15 procent. Die evolutie is goed nieuws voor de toeleveranciers in de sector, maar brengt ook grote uitdagingen met zich mee: de toegenomen vraag naar duurzame producten, de aanhoudende onzekerheid in de wereldwijde toevoerketens, en de explosief gestegen grondstof- en transportprijzen. Vakfederatie Hima (de opvolger van het in 1999 opgerichte FEBIN) wil op Europees niveau afspraken maken om de spanningen tussen retailers en fabrikanten weg te werken.

Hima Benelux (Home Improvement Manufacturers Association) houdt op de Corda Campus in Hasselt zijn eerste live ledenbijeenkomst. De federatie, die een honderdtal toeleveranciers uit de doe-het-zelfsector vertegenwoordigt, lanceert er officieel haar nieuwe naam en haar toekomstvisie voor 2025.

De sector kon in Hasselt terugblikken op een uitstekend (anderhalf) jaar. De doorverkoopcijfers tonen een groei die dicht tegen de 15 procent aanleunt. Veel mensen zagen de lockdown als een kans om hun woning en hun tuin onder handen te nemen. Ze ontdekten nieuwe creatieve hobby’s en ontpopten zich tot fervente doe-het-zelvers en klussers. Die ontwikkeling die zich vooralsnog onverminderd verderzet, kwam als geroepen voor de sector. Die had voordien te kampen met een dalende interesse bij jongeren.

Maar de medaille heeft ook een keerzijde. De wereldwijde logistieke keten raakte volledig verstoord, met laattijdige leveringen als gevolg. De explosieve stijging van grondstof- en transportprijzen zette ook de prijzen in de doe-het-zelfzaken onder druk. Die situatie leidde tot spanningen tussen de retailers, de distributeurs en de fabrikanten in de sector.

Krachten bundelen op Europees niveau

“Als vakfederatie willen we bruggen bouwen”, zegt Piet De Coninck, gedelegeerd bestuurder van Hima. “In volle pandemie hebben we als federatie de krachten gebundeld met onze Europese en internationale tegenhangers. Om de situatie in de sector te ontmijnen, hebben we in overleg met de retailers op Europees niveau een code of conduct uitgewerkt. De afspraken moeten een antwoord bieden op het potentiële conflictmodel tussen de retail, de distributeurs en fabrikanten. Dit is geen Belgisch probleem, alle landen rondom ons maken hetzelfde mee. We moeten de spanningen op Europees niveau neutraliseren.”

Hima roept op tot grensoverschrijdende samenwerking, data-uitwisseling en wederzijds begrip. Piet De Coninck: “Overal in Europa wordt onze sector met dezelfde uitdagingen geconfronteerd. Er is niet alleen de verstoorde toevoerketen. Consumenten én beleidsmakers vragen meer duurzame producten, denk maar aan de ambities van de Europese Green Deal. Ook de almaar snellere digitale samenleving verandert het winkelgedrag en maakt het verwerken en analyseren van data steeds complexer. Als vakfederatie willen we onze leden ondersteunen met inzichten in al die trends.”

Bron: https://news.manley.eu/groeiende-doe-het-zelfsector-botst-op-verstoorde-wereldwijde-toeleveringsketen

Lees meer

Een dubbele verjaardag: 60 jaar Europallet en 30 jaar EPAL

In 2021 viert EPAL, de European Pallet Association, haar 30-jarig bestaan, alsook de 60ste verjaardag van de europallet. In België en Luxemburg zorgen een 50-tal EPAL-gecertificeerde fabrikanten en herstellers ervoor dat bedrijven en logistieke spelers vlot kunnen beschikken over kwalitatief gewaarborgde EPAL pallets.

EPAL werd in 1991 opgericht als internationale vereniging voor uitwisselbare europallets en is nu in meer dan 30 landen vertegenwoordigd. Met ongeveer 600 miljoen EPAL europallets in omloop is de EPAL Europe Pallet Exchange Pool de grootste open palletpool ter wereld.

Gestandaardiseerd. Gecertificeerde kwaliteit. Onbeperkt gebruik en uitwisseling

In 1961 werd de europallet gelanceerd, de standaard inzake uitwisselbare pallets. Het was het begin van een ongeëvenaard succesverhaal. Het idee was eenvoudig: uitwisselbaarheid door kwaliteit en kwaliteit door kwaliteitsgarantie. Door middel van kwaliteit, de veiligheid van mensen en goederen waarborgen.

EPAL, een internationale kwaliteitsgarantie

De EPAL Technical Regulations vormen de basis voor een internationaal éénvormige kwaliteit en voor de gestandaardiseerde afmetingen van de EPAL europallet. De wereldwijde kwaliteitsgarantie die EPAL biedt, met ongeveer 21.000 kwaliteitscontroles per jaar, waarborgt vlotte logistieke processen in internationale opslag en transport.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid

Al drie decennia vormt de EPAL Europallet Exchange Pool het archetype van een duurzame kringloopeconomie.  Hergebruik, uitwisseling, reparatie en recyclage van EPAL europallets staan synoniem voor respect voor het milieu en de grondstoffen. De houten EPAL europallets leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat door het vermijden van CO2-uitstoot.

“State of the Art”

In 2021 staat het merk EPAL wereldwijd nog steeds voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de logistieke keten.

De EPAL europallet is in alle opzichten “state of the art”.

Over BELEPAL

In België en Luxemburg hebben de erkende fabrikanten en herstellers van EPAL pallets zich verenigd in de vzw BELEPAL, een vereniging opgericht in het jaar 2000 met als doel onder meer het voeren van promotie, het verlenen van bijstand aan de fabrikanten en reparateurs, het vertegenwoordigen van de vereniging en haar leden bij overheden en andere instanties, en het actief bestrijden van fraude, namaak en oneerlijke concurrentie.

Meer info? www.epal.eu en www.belepal.be

Lees meer

Luchtkwaliteit in woningen drastisch verslechterd tijdens de lockdowns

Sinds de pandemie spenderen Belgen meer tijd thuis, met alle voor- en nadelen van dien. Uit onderzoek van smarthome-bedrijf Netatmo blijkt dat consumenten tijdens de lockdown-periodes thuis meer vervuilde lucht inademden. Het inademen van vervuilde lucht kan resulteren in vermoeidheid en concentratieproblemen. 

Netatmo onderzocht tussen maart 2019 en februari 2021 de luchtkwaliteit met behulp van tenminste 1.500 Netatmo Weerstations. De anonieme data vertoonde duidelijke pieken tijdens de verplichte lockdowns. De vervuiling binnenshuis nam in de loop van de twee jaar toe, vooral tijdens de eerste golf van COVID-19. Mogelijk kwam dat enerzijds door gebrek aan ventilatie en anderzijds door het feit dat mensen meer tijd in hun huis doorbrachten. De mate van vervuiling bleef het tweede jaar ongeveer gelijk. Dat kan erop duiden dat mensen hun huizen beter ventileerden. Gezond was het echter niet. Bijna het hele jaar werd het aanbevolen niveau van 1.000 ppm CO2 overschreden.

Wanneer is lucht ‘gezond’?

De luchtkwaliteit kan worden beoordeeld op de CO2-concentratie. CO2 is van nature in de lucht aanwezig. Doordat CO2-waarden oplopen door toedoen van mensen is het een goede indicator voor de mate van verontreiniging binnen een ruimte. De waarden nemen hoofdzakelijk toe door de verbranding van olie en gas en gebrek aan ventilatie.

Het CO2-gehalte wordt uitgedrukt in ppm (parts per million). Waarden tot 700 ppm duiden op een comfortabele omgeving. Vanaf 1.000 ppm spreken we van een hoog niveau aan CO2. Het is een indicatie van te weinig circulatie van (frisse) lucht en mensen kunnen negatieve effecten ervaren (bron: DHS Wisconsin).

Lockdowns zorgen voor meer luchtvervuiling binnenshuis

Tijdens de eerste lockdown, van maart tot en met april 2020, overschreed 55 procent van de Belgische huishoudens de grens van 1.000 ppm CO2 ten minste één keer per week. Tijdens de tweede lockdown, van oktober 2020 tot februari 2021, steeg dat tot 63 procent. Gemiddeld genomen overschreed de luchtkwaliteit binnen Belgische huizen bijna het hele jaar het aanbevolen COniveau van 1000 ppm. Dat wijst erop dat de meeste huizen in België onvoldoende geventileerd worden.  

Netatmo verzamelde gegevens in diverse landen, waaronder België, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Zweden. In alle landen werd de luchtkwaliteit binnenshuis duidelijk slechter. België en Nederland scoren – in slechte zin – het hoogst.

Lees meer

Systimber Duobeams: een nieuw halffabricaat voor de professionele markt

Prowood 2021 krijgt een primeur van formaat:  het revolutionaire Systimber presenteert er een nieuw halffabricaat voor de Europese markt.  Met dat halffabricaat, Systimber Duobeams genaamd, willen Wolfgang Verraes en Karel Vervaet het succesvolle Systimber houtbouwsysteem toegankelijk maken voor de professionele Europese partner.  Die kan daarmee in eigen land het succesverhaal opbouwen zoals Systimber dat zelf in Vlaanderen deed.

“De bouwsector moet groener en eenvoudiger, en hout is een deel van de oplossing daartoe.”   Met die visie voor ogen lanceerden Verraes en Vervaet in 2015 een nieuw gepatenteerd massief houtbouwsysteem dat komaf maakte met de traditionele euvels van de houtbouw, én meteen het principe van circulariteit toepaste op de particuliere woningbouw.  Na een succesvolle lancering van het houtbouwsysteem in de particuliere Vlaamse markt richtte Systimber in 2020 een eigen productie op in Gent, waarvan de capaciteit in 2022 zal worden verdubbeld.

Met een bewezen succesverhaal in Vlaanderen is de tijd rijp voor Europese expansie.  Daarbij gooien Verraes en Vervaet het strategisch echter over een andere boeg, namelijk door het ter beschikking stellen aan de buitenlandse professionele klant van een Systimber halffabricaat in combinatie met de knowhow zoals die in Vlaanderen reeds werd ontwikkeld.  “Daarmee maken we Systimber houtschakelbouw op een erg laagdrempelige manier toegankelijk voor buitenlandse partners, die het Vlaamse succesverhaal in hun eigen markt willen herhalen”, aldus Vervaet.

Het halffabricaat is een vurenhouten duobalk van 13,5 meter lang die op maat van Systimber geprofileerd is, wordt voorzien van een dubbele EPDM dichting en met een beits is afgewerkt.  “Die leveren wij dan just-in-time aan de professionele partners, die dan enkel nog de CNC verwerking op maat van het specifieke bouwproject hoeven uit te voeren”, aldus Verraes.

De timing achter de lancering is geen toeval.  “Doorheen de periode van Covid 19 met haar lockdowns leerden we dat Systimber voor een aantal toepassingen bijzonder interessante oplossingen naar de markt kan brengen.  Men moet het ijzer smeden als het heet is, en dus zoeken wij nu actief naar buitenlandse partners die openstaan voor innovatie en dezelfde ambitie aan de dag leggen als wijzelf”, aldus Verraes.  Wie meer wil weten, is welkom op de Systimber stand op de Prowood editie van 2021, hall 2, stand 2432.

Systimber is wereldwijd gepatenteerd.

Voor meer informatie: www.systimber.com of contacteer ons via info@systimber.com.

Lees meer

Mathieu Gijbels bouwt werfunit om tot inspirerende werkplek

Oudsbergen – Deze week opent bouwbedrijf Mathieu Gijbels de deuren van een bijzondere vergader- of werkplek, ‘het boshuis’. Een werkplek in het groen naast het bedrijf ver weg van een wifi-netwerk en andere afleidingen. Het bouwbedrijf, dat hiervoor samenwerkte met interieurspecialist Deusjevoo/UPspace uit Genk, lanceert hiermee haar aanpak om in de nasleep van de coronapandemie te werken aan de mentale en fysieke fitheid van haar medewerkers.  

Werken in de natuur in een oase van rust

Een aangename en inspirerende werkplek creëer je niet met woorden alleen. Daarom besloot Mathieu Gijbels om een bestaande vergaderunit van Warsco Units om te toveren tot een inspirerende werkplek, waar mensen geconcentreerd en ver weg van een wifi-netwerk en andere afleidingen kunnen werken.

Om het interieur vorm te geven ging het bouwbedrijf aankloppen bij interieurspecialist Deusjevoo/UPspace. “Toen Mathieu Gijbels vroeg om mee te helpen aan dit mooie project, konden we niet anders dan volmondig ‘ja’ te zeggen” vertelt Jo Peters, zaakvoerder van Deusjevoo/UPspace. Bovendien sluit de filosofie van het boshuis naadloos aan bij die van UPspace; dat ieder bedrijf een plek nodig heeft voor pauze, concentratie en om samen te werken. Naast een inspirerende werkplek, is het boshuis een oase van rust en straalt het ontwerp dit ook uit. Zo zijn alle muren aan de binnenzijde volledig geprint met de look van een woud. Wanneer je in de keet zit, lijkt het alsof je je in het bos waant. Dat is eigenlijk ook echt zo, want de vergaderkeet staat in het bos op de site van Mathieu Gijbels in Oudsbergen. Het design staat lijnrecht tegenover de look en feel van het hoofdkantoor en daar is zeer bewust voor gekozen. Op die manier kan je ontsnappen en nodigt het boshuis uit ‘out of the box’ te denken, doen of handelen.” Sluit Peters af.

Ontwerp met solidair kantje

Je moet trouwens goed uitkijken om de unit te vinden. De buitenkant van de keet is volledig omhuld met houten boomschijven en geven de indruk dat je naar een houtstapel zit te kijken. 126 van die schijven zijn gepersonaliseerd met boodschappen van medewerkers die tijdens het feest voor het 50-jarig jubileum van Mathieu Gijbels in 2019 neergeschreven of getekend werden. Iedere schijf is uniek en bevat een boodschap of wens voor de toekomst, een inspirerende quote of een eigen creatieve invulling. Per schijf die er toen gepersonaliseerd werd, schonk Mathieu Gijbels €1 aan Een Hart voor Limburg.

Mentaal kapitaal

De opening van het Mathieu Gijbels boshuis is meteen de start van een vernieuwd traject waarmee Mathieu Gijbels aan de mentale en fysieke fitheid van haar medewerkers wil werken. Chantal Vanaken, HR manager duidt: “Op 9 september starten we met het werken aan de veerkracht van onze bedienden. Dat doen we samen met Streetwize van Arnaud Raskin. Begin volgend jaar bouwen we vanop die basis verder aan de wendbaarheid van onze mensen. Dat traject, waarvoor we samen werken met Better Minds at Work van Elke Geraerts, zal een stuk langer lopen en zich moeten verankeren in ons bedrijf. Later in 2022 gaan we samen met Motion to Balance uit Genk met een vernieuwd programma aan de slag om de fysieke fitheid van onze mensen nu en in de toekomst op peil te houden. Ons boshuis past helemaal in die aanpak. Goed contact met de natuur, storende prikkels uit de omgeving weren, even je hersenen laten recupereren tussen twee activiteiten zijn essentieel om mentaal in topvorm te blijven. En beter te presteren.” vervolgt Vanaken.

Medewerkers tot aan hun pensioen en daar voorbij gezond houden en dat op fysiek en mentaal vlak. Dat is de uitdaging die bouwbedrijf Mathieu Gijbels op gebied van Human Resources (HR) aangaat. “We willen dat medewerkers zich goed voelen zodat ze zich steeds verder kunnen ontplooien tot en nog betere versie van zichzelf” vult Herman Verwimp, HR & Marketing directeur Mathieu Gijbels verder aan. “Daarvoor willen we een veilige en inspirerende werkplek creëren, waarin iedereen de ruimte vindt om zich verder te ontwikkelen.” Het bouwbedrijf wil op die manier de veerkracht en wendbaarheid van hun mensen op peil houden en verhogen.

Lees meer

Bouwen wordt binnenkort opnieuw duurder

Bouwmaterialen worden vanaf 1 januari duurder. Dat meldt Bouwunie, de unie van het kmo-bouwbedrijf. Leveranciers kondigen nu al prijsstijgingen aan voor zowat alle materialen. Voor sommige materialen, zoals beton, cement, asfalt, roofing en verf, gaat het om forse verhogingen met 8 tot 15 procent.
Lees meer

Digitale bouwaanvraag opnieuw mogelijk

Het is opnieuw mogelijk om uw digitale bouwaanvraag in te dienen. Dit werd ons zonet bevestigd door Ruimte Vlaanderen. Gisteren werd het loket tijdelijk offline gehaald om een antivirusprobleem op te lossen. Ondertussen is het volledige systeem opnieuw stabiel en operationeel.

Lees meer

Bouwaanvraag indienen tijdelijk niet mogelijk

Het is voorlopig niet mogelijk om een bouwaanvraag in te dienen. Het platform waarop de aanvragen sinds 23 februari verplicht digitaal moeten worden ingediend, is offline gehaald. Dat bevestigt Ruimte Vlaanderen na een bericht op de website van De Standaard. Het Netwerk Architecten Vlaanderen vraagt maatregelen.

Lees meer

Betonstop – Vierkantemeterprijs zal stijgen, maar het comfort ook (Homans)

De prijs per vierkante meter zal stijgen, maar het aantal vierkante meters zal dalen en het comfort gaat omhoog. Dat zei minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) donderdag in het Vlaams parlement na vragen van Mercedes Van Volcem (Open Vld) en Katrien Partyka (CD&V) over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of ‘betonstop’. In het parlement rijst bezorgdheid over eventuele afbraak van woningen, na een uitspraak van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening (SARO).

Lees meer

Winnaars Jonge Architecten Aan Zet houden blog bij over hun project

De winnaars van de wedstrijd Jonge Architecten Aan Zet, Elien Neyens en Artyom Kravtchenko, houden een blog bij over hun winnende project Trojka. Het project Trojka is een sociaal wooncomplex met 18 huurappartementen dat in het voorjaar van 2018 zal gerealiseerd worden in de Prelaatstraat in Averbode.

Lees meer

Eerste maatregelen Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in uitvoering

De Vlaamse regering heeft vrijdag de eerste concrete maatregelen in uitvoering van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, of betonstop, goedgekeurd. Het gaat om initiatieven die toelaten dichter bij elkaar te gaan wonen. De beroepsmogelijkheden tegen een omgevingsvergunning – de nieuwe combinatie van bouw- en milieuvergunning – worden ingeperkt.

Lees meer

Wie wint Publieksprijs Publieke Ruimte 2017?

Infopunt Publieke Ruimte organiseert al tien jaar de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte. Jaarlijks kiest een professionele vakjury vijf laureaten uit alle inzendingen, waaronder de winnaar van de Prijs Publieke Ruimte. Dit zijn de mooiste gerealiseerde publiekeruimteprojecten in België.

Lees meer

Zonnekaart toont hoe geschikt dak is voor zonnepanelen of zonneboiler

Hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler? Hoeveel kost de installatie? Wat is de terugverdientijd? Op al deze vragen én meer heeft de Zonnekaart het antwoord klaar. Heel veel gebouweigenaars met een zonnig dak beseffen niet welke kans ze laten liggen. De Zonnekaart ontwikkeld door het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt daar verandering in. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: ‘Iedereen kan nu met eigen ogen vaststellen dat de meeste daken geschikt zijn en dat zonne-energie winstgevend en niet duur is. Met de zonnekaart willen we zoveel mogelijk mensen, bedrijven, verenigingen, scholen, overheden,… overtuigen om mee te investeren.’

Lees meer

De Persgroep neemt Livios en Verstandig Bouwen over

De Persgroep Publishing neemt de portaalsite Livios, het naslagwerk “Verstandig Bouwen en Renoveren” en het bijhorende print-on-demand magazine “Mijn Verstandige Verbouwing” over. Dat meldt het mediabedrijf vrijdag, zonder financiële details te geven.

Lees meer

Bouw toegankelijke sociale woningen verviervoudigd

Steeds meer sociale woningen zijn toegankelijk voor ouderen en/of personen met een handicap. In de periode 2012-2013 werden er jaarlijks gemiddeld 51,5 woningen aangepast of aanpasbaar gebouwd. In de periode 2015-2016 steeg dit tot 203,5 per jaar, een verviervoudiging dus.

Lees meer

Jaspers-Eyers Architects vier keer in de prijzen op MIPIM Awards

Jaspers-Eyers Architects is vier keer in de prijzen gevallen op de MIPIM Awards, de prijzen voor opmerkelijke vastgoedprojecten die gisteren werden uitgereikt in Cannes. Zowel ‘Chambon’ in Brussel, de ‘Nike European Logistics Campus’ in Ham, ‘be-MINE’ in Beringen als de ‘Warsaw Spire’ in de Poolse hoofdstad Warschau werden bekroond als beste in hun categorie.

Lees meer

Schrijf je in voor Mijn Huis Mijn Architect 2017

Op zaterdag 23 en zondag 24 september (van 14u00 tot 18u00) is het weer zo ver! Dan heb je opnieuw de kans om heel wat potentiële klanten te ontmoeten tijdens Mijn Huis Mijn Architect. Heb je één of meerdere projecten waar je heel trots op bent? Wel, Mijn Huis Mijn Architect is hét weekend om jezelf én jouw projecten te tonen aan toekomstige bouwheren!

Lees meer

“Aanvechten van bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd”

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen klaar om het aanvechten van vergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren. Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die 150 vastgoedontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, moeten deze maatregelen de wildgroei van beroepen en bezwaren tegengaan.

Lees meer

Regering trekt 600.000 euro uit voor restauratie betonnen vliegtuigloodsen uit 1947

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed, trekt 599.136,69 euro uit voor dringende onderhoudswerken en de restauratie van twee vliegtuigloodsen op het recreatieve vliegveld van Grimbergen. De ronde, betonnen hangars werden in 1947 gebouwd op basis van een innovatief ontwerp van de Belgische ingenieur Alfred Hardy. Ze zijn sinds 2007 beschermd als monument.

Lees meer

Flexibele regels moeten spanningen tussen mede-eigenaars voorkomen

Eén mede-eigenaar zal in de toekomst niet langer de afbraak of volledige heropbouw van een appartementsgebouw kunnen tegenhouden, indien die nodig is voor de veiligheid of hygiëne, of wanneer de kosten van de renovatie buitensporig zouden oplopen. Dat staat in een voorstel met een lijst aanbevelingen die een werkgroep heeft uitgedokterd om de wet op het mede-eigendom aan te passen.

Lees meer

Oproep Architecten in residentie – uitwisselingsprogramma voor architecten uit België en Estland (deadline 10 maart)

Tér gelegenheid van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de tweede helft van 2017 en de honderdste verjaardag van de Estse onafhankelijkheidsverklaring in 2018 zetten het Estonian Centre of Architecture (ECA) en het Paleis voor Schone Kunsten Brussel (BOZAR) een uitwisselingsprogramma op met architecten uit België en Estland.

Lees meer

Vlaanderen wil drones inzetten tegen bouwovertredingen

Als het van de Vlaamse overheid afhangt, dan worden bouwovertredingen straks opgespoord met een drone. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg zaterdag. Vlaams minister Joke Schauvliege, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, ziet het als “een geschikt systeem om inbreuken vast te stellen.

Lees meer

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50. Tegen 2021 moet dat E30 of lager zijn. De E-peileis maakt deel uit van het EPB-beleid, dat sinds 2006 de energieprestatie en het binnenklimaat van nieuwbouw wettelijk regelt. “De Vlaming heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar daar zitten intussen ook zonnepanelen of extra isolatiemateriaal bij”, zegt Minister Tommelein.

Lees meer

Vlaamse overheid lanceert ‘Ik BENOveer’-campagne

Gewoon renoveren? Een verstandige Vlaming ‘BENOveert’. Met de B van beter. Zo bewijs je niet alleen het milieu een grote dienst. Je geniet van een aanzienlijk lagere energiefactuur, van merkbaar meer wooncomfort en je zorgt voor een toekomstbestendig huis dat veel meer waard is. Dat beseffen ook de 4 bekende Vlamingen die de hoofdrol spelen in de sensibiliserende ‘Ik BENOveer’-campagne die het Vlaams Energieagentschap (VEA) recent lanceerde.

Lees meer

Pritzkerprijs gaat voor eerste keer naar drie architecten

De Pritzkerprijs, de Nobelprijs van de architectuur, gaat voor de eerste keer naar drie personen. Rafael Aranda, Carme Pigem en Ramon Vialta, drie Spaanse architecten van het Catalaanse bureau RCR Arquitectes, werden woensdag onderscheiden met de prestigieuze onderscheiding.

Lees meer

5 Belgische projecten genomineerd voor MIPIM awards

aspers-Eyers Architects wist maar liefst 4 nominaties in de wacht te slepen met de projecten Nike Logistics Campus (Ham), Warsaw Spire (Polen), Chambon (Brussel) en Be-MINE (Beringen). Ook het Brusselse architectesassoc. werd genomineerd met het project Greenbizz (Brussel). De prestigieuze awards worden uitgereikt op ’s werelds belangrijkste vastgoedbeurs MIPIM in het Zuid-Franse Cannes (14-17 maart).

Lees meer

Orde van Architecten blikt meer dan tevreden terug op Batibouw

Met 297.000 bezoekers deed Batibouw het dit jaar bijna even goed dan de recordeditie van vorig jaar, toen lokte de bouwbeurs zowat 5.000 bezoekers meer. Maar, met een nocturne minder en een weekend dat in de krokusvakantie valt, is dit toch een opmerkelijk resultaat, meldde organisator FISA. Circa 1.000 exposanten (80 meer dan in 2016) en zo’n 12.000 experts palmden alle paleizen van Brussels Expo in. Batibouw was dit jaar zeker ook een succesformule door de aandacht voor renovatie en connectiviteit, twee tendensen waarnaar de bezoeker duidelijk op zoek is, naast de steeds drukbezochte keuken- en badkamerinnovaties.

Lees meer

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij? Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting

‘Creatief met ruimte – Inbreiding/Uitbreiding’, zo heet het thema van het openhuizenweekend Mijn Huis Mijn Architect dat dit jaar plaatsvindt op 23 en 24 september. Op Batibouw organiseerden we een panelgesprek waar vier experten dieper ingingen op het thema. We vroegen hen hoe zij denken over kernverdichting en inbreiding, en hoe we hiermee moeten omgaan.

Lees meer

Bouwaanvraag verplicht digitaal vanaf 23 februari

Vanaf vandaag, 23 februari 2017, moeten alle dossiers tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor de medewerking van een architect vereist is digitaal ingediend worden via www.omgevingsloket.be. Dit ongeacht of de desbetreffende gemeente reeds in het systeem van de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Wie bouwt of verbouwt met een architect, moet het dossier bouwaanvraag vanaf nu sowieso dus altijd digitaal aanleveren en indienen.

Lees meer