Alle artikels in: Architect

Minimum uurvergoeding voor stagiair-architecten – indexering 2023

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. .. Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het Reglement van beroepsplichten: “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen…

Bron: Architect (Minimum uurvergoeding voor stagiair-architecten – indexering 2023)

Lees meer

ACE publiceert Sector Study 2022

De Sector Study is een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van de Architects’ Council of Europe (ACE) dat statistische, sociologische en economische gegevens verzamelt en analyseert over Europese architecten, de architectuurmarkt en architectuurpraktijken. De studie wordt medegefinancierd door het Creative Europe Programme van de Europese Unie.

Bron: Architect (ACE publiceert Sector Study 2022)

Lees meer

WaterAtlas toont waar water beschikbaar en nodig is

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, stelde op 15 maart de WaterAtlas voor. Dat is een interactieve kaartentool die professionelen en particulieren gratis kunnen raadplegen met een overzicht van de watervraag en het wateraanbod in Vlaanderen. Het initiatief wil het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals hemelwateropvang en behandeld afvalwater, eenvoudiger maken en stimuleren.

Bron: Architect (WaterAtlas toont waar water beschikbaar en nodig is)

Lees meer

Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen blikken tevreden terug op eerste editie van Start to Architect

Op 6, 8 en 15 maart organiseerden de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen voor de eerste keer samen het evenement Start to Architect, een inspiratie en informatiemoment voor laatstejaarsstudenten architectuur en eerstejaars stagiair-architecten.

Bron: Architect (Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen blikken tevreden terug op eerste editie van Start to Architect)

Lees meer

Hoge energieprijzen zetten Belg niet aan meer te renoveren

Noch de hoge energieprijzen, noch 15 jaar van beleid dat energetische renovatie stimuleert, hebben de Belgen kunnen aanzetten meer te renoveren. Dat schrijven De Tijd en De Morgen. “De uitzonderlijke energieprijzen hebben geen impact gehad op het aantal vergunde renovaties in ons land”, zegt milieu-econoom Johan Albrecht (UGent en Itinera) op basis van cijfers van…

Bron: Architect (Hoge energieprijzen zetten Belg niet aan meer te renoveren)

Lees meer

Nieuwe Hemelwaterverordening 2023

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. De nieuwe Hemelwaterverordening 2023 treedt in werking op 2 oktober 2023. Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De bestaande Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat. Daarnaast is…

Bron: Architect (Nieuwe Hemelwaterverordening 2023)

Lees meer

Bericht aan architecten met een bestaande vennootschap: Wacht niet met het aanpassen van uw statuten.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Architecten die een bestaande vennootschap hebben (d.w.z. opgericht voor 1 mei 2019), krijgen nog tot en met 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Gebeurt dit niet op tijd, dan…

Bron: Architect (Bericht aan architecten met een bestaande vennootschap: Wacht niet met het aanpassen van uw statuten.)

Lees meer

Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op

Bijna vier jaar geleden op 22 februari 2019 geleden ging -onder begeleiding van Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair en de OVAM- de Green Deal Circulair Bouwen van start. De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten…

Bron: Architect (Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op)

Lees meer

17 genomineerden stoten door naar shortlist Belgian Building Awards 2023

De vakjury van de Belgian Building Awards heeft, verdeeld over drie categorieën, 17 projecten geselecteerd die doorstoten naar de shorlist. Welke van deze projecten daadwerkelijk bekroond zullen worden met een Belgian Building award wordt bekendgemaakt op Batibouw op 14 maart. Dan zal ook de winnaar van de Pioneer Award onthuld worden. Nieuw dit jaar is…

Bron: Architect (17 genomineerden stoten door naar shortlist Belgian Building Awards 2023)

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie 2023 in teken van 60 jaar Orde – Architecten staan voor heel wat nieuwe uitdagingen

Een 140-tal genodigden waren aanwezig op vrijdag 20 januari in De Warande in Brussel voor de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, dit jaar in het teken van 60 jaar Orde van Architecten. Onder de aanwezigen heel wat mandatarissen en personeelsleden van de Orde, en daarnaast ook parlementsleden, kabinetsmedewerkers, vertegenwoordigers van…

Bron: Architect (Nieuwjaarsreceptie 2023 in teken van 60 jaar Orde – Architecten staan voor heel wat nieuwe uitdagingen)

Lees meer

Vlaamse regering trekt geld uit voor collectieve wijkrenovaties en energiedelen en sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken

Vlaanderen investeert 16 miljoen euro in collectieve wijkrenovaties en energiedelen. Daarnaast komen er ook voor 10 miljoen euro subsidies voor sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken.

Bron: Architect (Vlaamse regering trekt geld uit voor collectieve wijkrenovaties en energiedelen en sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken)

Lees meer

Beluister onze podcast – Architect’s monopoly? Over het openbreken van de beruchte wet van ’39

Op 26 januari vond in het Havenhuis in Antwerpen het eerste deel plaats van de vijfdelige debatreeks die de Vlaamse Raad dit jaar organiseert in het kader van 60 jaar Orde van Architecten. Samen met een uitgebreid panel van experten namen we de architectenwet grondig onder de loep.

Bron: Architect (Beluister onze podcast – Architect’s monopoly? Over het openbreken van de beruchte wet van ’39)

Lees meer

Oproep Architectuurprijs Leuven 2023

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Leuven vernieuwt, verandert. De stad ‘leeft’. Om de vier jaar bekroont de stad Leuven dan ook de meest recente architecturale parels op haar grondgebied met de Architectuurprijs Leuven. Stad en Architectuur organiseert deze prijs in opdracht van de stad en roept nu…

Bron: Architect (Oproep Architectuurprijs Leuven 2023)

Lees meer

Vrije Universiteit Brussel is eerste universiteit in Vlaanderen die vak rond circulair bouwen aanbiedt

In de opleiding wordt vanaf academiejaar 2023-24 de leerlijn duurzaam bouwen uitgebreid. Met deze aanpassing is de opleiding Ingenieurswetenschappen: architectuur aan de Vrije Universiteit Brussel de eerste in Vlaanderen die een vak rond circulair bouwen aanbiedt.

Bron: Architect (Vrije Universiteit Brussel is eerste universiteit in Vlaanderen die vak rond circulair bouwen aanbiedt)

Lees meer

Oproep Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2023

De Prijs Wivina Demeester bekroont publieke opdrachtgevers die met hun voorbeeldig ontwikkelingstraject, doordachte aanpak en zin voor vernieuwing kwaliteit vooropstellen. Opdrachtgevers kunnen zich kandidaat stellen binnen de categorieën ‘Architectuuropdracht’, ‘Masterplan’ en ‘Kunst in opdracht’.   Dien uw project in voor 27 februari 2023

Bron: Architect (Oproep Prijs Wivina Demeester voor excellent bouwheerschap 2023)

Lees meer

Start to Architect

(Bijna) een diploma architectuur in handen en een gezonde portie goesting in de toekomst? Als architect(e) in spe gaat er een hele wereld voor je open. Met tal van opties om je toekomst vorm te geven. De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen helpen je graag op weg tijdens Start…

Bron: Architect (Start to Architect)

Lees meer

Belgian Building Awards 2023 – dien je kandidatuur in

Op dinsdag 14 maart 2023 worden de prestigieuze Belgian Building Awards uitgereikt op BATIBOUW. Dit evenement lauwert de realisaties van architecten, bouwheren, studiebureaus en aannemingsbedrijven. De Belgian Building Awards zijn een organisatie van BATIBOUW in samenwerking met Palindroom en Architectura. Inschrijven kan tot en met 20 januari 2023.

Bron: Architect (Belgian Building Awards 2023 – dien je kandidatuur in)

Lees meer

Nieuw op 1 januari – Premie voor zonnepanelen halveert. Fiscaal voordeel voor installeren van laadpalen wordt verlaagd

De premie voor wie zonnepanelen op een dak installeert in Vlaanderen, wordt in 2023 gehalveerd tot maximaal 750 euro. Ook het fiscaal voordeel voor het installeren van laadpalen vermindert, zowel voor particulieren als bedrijven.

Bron: Architect (Nieuw op 1 januari – Premie voor zonnepanelen halveert. Fiscaal voordeel voor installeren van laadpalen wordt verlaagd)

Lees meer

Nieuw op 1 januari – Fiscaal gunstregime voor auteursrechten teruggeschroefd

De federale regering snoeit in het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Minder beroepsgroepen komen in aanmerking voor de regeling en er gelden nieuwe limieten. Sinds 2008 worden auteursrechten onderworpen aan gunstigere belastingtarieven. Het fiscaal stelsel was aanvankelijk bedoeld voor schrijvers en kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld architecten, softwareontwikkelaars en advocaten maken er gebruik van.

Bron: Architect (Nieuw op 1 januari – Fiscaal gunstregime voor auteursrechten teruggeschroefd)

Lees meer

Deontologische regels over insolventie toegevoegd aan het Reglement van beroepsplichten

De deontologische regels toepasselijk op architecten die het voorwerp uitmaken van een insolventieprocedure (zoals een faillissement) en op architecten die optreden als insolventiefunctionaris zijn vanaf heden integraal opgenomen in het Reglement van beroepsplichten van 27 mei 2022 dat bij koninklijk besluit (KB) van 16 november 2022 werd goedgekeurd.

Bron: Architect (Deontologische regels over insolventie toegevoegd aan het Reglement van beroepsplichten)

Lees meer

VEKA raadt aan om opmaak ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw niet langer uit te stellen

Terwijl de deadline voor de opmaak van het ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw nadert, zijn er nog maar 11.815 opgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA waarschuwt VME’s en eigenaars van appartementen dan ook nogmaals om tijdig in actie te schieten om een boete voor het niet…

Bron: Architect (VEKA raadt aan om opmaak ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw niet langer uit te stellen)

Lees meer

Cyberaanval Antwerpen maakt Vlaams noodbesluit omgevingsvergunningen nodig

Terwijl de deadline voor de opmaak van het ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw nadert, zijn er nog maar 11.815 opgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA waarschuwt VME’s en eigenaars van appartementen dan ook nogmaals om tijdig in actie te schieten om een boete voor het niet…

Bron: Architect (Cyberaanval Antwerpen maakt Vlaams noodbesluit omgevingsvergunningen nodig)

Lees meer

Brusselse regering maakt 5,4 miljoen euro vrij voor renovatieprojecten

Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels Gewest ook bevoegd voor het stadsbeleid. Dat is een middel om gewestsubsidies toe te kennen voor verschillende operaties en acties in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel gecreëerd door bijvoorbeeld leegstaande, ongezonde en onaangepaste gebouwen en door verwaarloosde openbare ruimten in de stadsomgeving.

Bron: Architect (Brusselse regering maakt 5,4 miljoen euro vrij voor renovatieprojecten)

Lees meer

Een gevestigde Orde? De Vlaamse Raad gaat 5 maal in dialoog

In het kader van 60 jaar Orde van Architecten organiseert de Vlaamse Raad in 2023 een reeks van vijf publieke debatten, gemodereerd door Goedele Wachters. Telkens wordt een gevoelig thema aangepakt, samen met ervaringsdeskundigen en met het oog op een ingrijpende modernisering. Elk thema wordt ingeleid door een vakexpert.

Bron: Architect (Een gevestigde Orde? De Vlaamse Raad gaat 5 maal in dialoog)

Lees meer

Architecten dreigen slachtoffer te worden van hervorming fiscaal regime auteursrechten

Deze week bespreekt de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting het ontwerp van programmawet waarin onder meer een grondige hervorming van het fiscale stelstel dat van toepassing is op de auteursrechten is opgenomen. De architecten dreigen, naast heel wat andere beroepscategorieën, het slachtoffer te worden van deze hervorming. De Nationale Raad van de Orde…

Bron: Architect (Architecten dreigen slachtoffer te worden van hervorming fiscaal regime auteursrechten)

Lees meer

Architectuurboek Vlaanderen N°15

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Het Architectuurboek Vlaanderen N°15. Allianties met de realiteit verzamelt een rijke selectie recente spraakmakende projecten die een verrassend antwoord bieden op de uitdagingen van vandaag en morgen. Tien essays en twee fotoreeksen zorgen voor een kritische reflectie en houden de architectuurwereld een…

Bron: Architect (Architectuurboek Vlaanderen N°15)

Lees meer

Oproep – Oost-Vlaamse televisiezender AVS zoekt inspirerende projecten

Inspirerende architectuur, dat is waar het om draait in het weekendmagazine ‘Wonen’, al jaren elk weekend te zien op de Oost-Vlaamse regionale televisiezender AVS. In het magazine ‘Wonen’ neemt presentatrice Celia Bogaert samen met haar cameracrew de kijker mee naar mooie en unieke woningen, bijzondere interieurs of opvallende verbouwingen. Van high-end realisaties tot budgetvriendelijke, originele…

Bron: Architect (Oproep – Oost-Vlaamse televisiezender AVS zoekt inspirerende projecten)

Lees meer

Steden en gemeenten die willen bijbouwen zullen dat moeten compenseren met bos en natuur

Vlaamse steden of gemeenten die een ruimtelijk uitvoeringsplan opstellen voor extra woon- of industriegebied, zullen dat in de toekomst moeten compenseren met bos, natuur of landbouwgebied. De Vlaamse regering komt daarover met een nieuw decreet, zegt Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op donderdag 24 november.

Bron: Architect (Steden en gemeenten die willen bijbouwen zullen dat moeten compenseren met bos en natuur)

Lees meer