Alle artikels in: Energiezuinig bouwen

Gooi uw energie niet door ramen en deuren

Ramen en deuren bepalen grotendeels het uitzicht van je huis, zijn duurzaam en inbraakwerend. Tevens zijn ramen en deuren verantwoordelijk voor meer dan 20% van de warmteverliezen in je huis.

Ramen laten het natuurlijk licht invallen in je woning. Rekeninghoudend met de positie van je woning let je op een optimale lichtinval: grotere ramen op het zuiden en kleinere op het noorden. Het is energievriendelijk en zorgt voor een aangenaam wooncomfort.

Hou ook rekening met de materiaalkeuze van de profielen (hout, pvc of aluminium) en de aard van de beglazing. Plaats goed isolerend glas met een zo laag mogelijke U-waarde. Hoe lager deze waarde, des te beter de thermische isolatie.

Lees meer

Duurzaam bouwen

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is slim bouwen voor een levenslang wooncomfort.
Duurzaam bouwen is zo efficiënt mogelijk omgaan met ruimte, energie, water en materialen.
Duurzaam bouwen is investeren in de toekomst.

Tips voor duurzaam bouwen

Om een duurzaam gebouw te realiseren dien je bij het ontwerp en de uitvoering rekening te houden met volgende punten:

Bouw vooruitziend en flexibel

Bedenk een compact bouwvolume en een juiste oriëntering van het huis (vensters op het zuiden).
Bouw een woning die gemakkelijk aangepast kan worden in functie van onze veranderde behoeften (bv. als we ouder worden).

Isoleer en ventileer 

Een goede isolatie (vloerisolatie, muurisolatie en dakisloatie) zorgt voor een aanzienlijke daling van uw verwarmingskosten en betaalt zich snel terug.
Een goede isolatie gaat altijd gepaard met een goede ventilatie. Ventilatie wil zeggen dat verontreinigde lucht afgevoerd en vervangen wordt door verse lucht. Dit kan zowel natuurlijk (met eenvoudige ventilatieroosters) als mechanisch (met een aandrijfsysteem) gebeuren.

Plaats een energiezuinige verwarmingsketel en gebruik duurzame energie

Minimaliseer de centrale verwarming (op olie of gas) en gebruik alternatieve of bijkomende energiebronnen zoals zonnewarmte en windkracht.

Bespaar op leidingwater

Benut zo goed mogelijk regenwater (WC, wasmachine, buitenkraan, binnenkraan voor schoonmaken) en minimaliseer het gebruik van leidingwater (voeding en persoonlijke hygiëne).

Gebruik kwalitatieve materialen

Gebruik milieuvriendelijke materialen in functie van voldoende duurzaamheid (lang hun functie kunnen vervullen), lage-energie-inhoud en na gebruik eenvoudig verwerkbaar, afbreekbaar of recycleerbaar. Zorg er verder voor dat de gebruikte materialen correct worden aangewend en dat ze voldoen aan een keuring.

En duurzaam bouwen rendeert!

Duurzame producten gaan niet alleen langer mee maar ook vergen ze minder onderhoud en werken ze energie- en waterbesparend. Energie en water worden steeds schaarser en dus ook steeds duurder. Bovendien zijn er heel wat subsidies te krijgen van de Vlaamse overheid, het gemeentebestuur, de provincie en je netbeheerder. Meer info vind je op www.energiesparen.be/subsidies en www.premiezoeker.be

Energiezuinig bouwen …

Energiezuinig bouwen is een verplichting voor elke nieuwbouw, het is een investering in de toekomst en levert je een goedkopere energiefactuur op.

Lees meer

Energiezuinig bouwen

Energieprestatie regelgeving EPB

De energieprestatie regelgeving (EPB) wil energiezuinige, comfortabele gebouwen realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en je portemonnee.

Alle gebouwen waarvoor een stedebouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘energieprestatie en binnenklimaat’.

Deze energienormen zijn niet vrijblijvend. Wie ze niet naleeft, heeft niet alleen een minder energiezuinige woning, maar riskeert ook een boete.

De EPB-eisen hebben betrekking op:

  • thermische isolatie (K-peil en U- en R-waarden)
  • energieprestatie (E-peil)
  • netto-energiebehoefte voor verwarming
  • binnenklimaat (ventilatie en oververhitting)

Maximaal E70 in 2012
Sinds 1 januari 2012 mogen gebouwen maximum een E-peil 70 halen en een K-waarde van 40. Daarnaast is ook de isolatiegraad (U- en R-waarden) voor buitenmuren, daken, vloeren en vensters strenger geworden voor woningen die gebouwd, uitgebreid of verbouwd worden. Ook is er een nieuwe eis op de netto-energiebehoefte voor verwarming van kracht (max 70 kWh/m2).

Energienormen worden stelselmatig verder verscherpt

De Vlaamse regering heeft beslist dat de komende jaren de energienormen verder verstrengen. De verstrengde maatregelen worden ook opgelegd door Europa.

Op 1 januari 2014 wordt het E-peil voor nieuwbouwwoningen teruggebracht naar E60, de isolatie-eisen worden nogmaals verscherpt en wordt het eveneens verplicht om een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie toe te passen.

Vervolgens zakt de norm vanaf 2016 naar E50. Verder gaat het naar E40 in 2018, gevolgd door E35 in 2020 en E30 in 2021. Vanaf 2021 zullen dan alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen bijna-energieneutraal (BEN) gebouwd moeten worden. BEN stemt overeen met E30.

Laat je zeker bijstaan door je architect om te verzekeren dat jouw bouwproject voldoet aan de gestelde eisen! Meer info vind je op www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving 

Je kiest voor een lage-energiewoning of passiefhuis?

Een lage-energiewoning is een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming- en koeling kleiner of gelijk is aan 30kWh/m2 geklimatiseerde vloeroppervlakte. In de meeste gevallen hebben we dan een combinatie van een K-peil die lager ligt dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid.

Ga je nog verder en opteer je voor een passiefhuis dan ligt het K-peil lager dan K15 en de netto-energiebehoefte voor verwarming is lager dan 15kWh/m2. De warmteverliezen worden beperkt door een doorgedreven isolatie en een zeer goede luchtdichtheid. Om te voldoen aan de overblijvende energiebehoefte kies je dan voor hernieuwbare energie: thermische zonnecollectoren voor warm water en pv-zonnepanelen voor elektriciteit.

Duurzaam bouwen …

Duurzaam bouwen is veel meer dan energiezuinig bouwen, het gaat uit van een integrale aanpak: vanaf de keuze van de locatie streven naar de realisatie van een gezond, betaalbaar en comfortabel gebouw, en tegelijk zo weinig mogelijk beslag leggen op en gebruik maken van ruimte, energie, water en materialen. Kortom: het motto van duurzaam bouwen is meer met minder.

Lees meer