Alle artikels in: Zonnepanelen

Zonne-energie is een alternatieve en duurzame energiebron

 

Zonne-energie is een investering voor het milieu en voor je portemonnee.

Met zonne-energie hebben we het meestal over de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit de zonnestraling.

We onderscheiden hierbij 2 manieren:

 • de thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte,  zoals zonneboilers voorwarm water;
 • de fotovoltaïsche zonne-energie of zonnestroom, waarmee (zon)licht in één stap wordt omgezet in elektriciteit.

Als we vandaag spreken over zonne-energie, dan hebben we het meestal over fotovoltaïsche zonne-energie of zonnepanelen. Door de daling van de kostprijzen en de hoge elektriciteitsprijzen blijven zonnepanelen een rendabele en veilige investering.

De gemiddelde levensverwachting van zonnepanelen bedraagt minimaal 25 jaar.

Meer info over subsidies en de aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen vind je op www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/zonne-energie en www.premiezoeker.be

Lees meer

Plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes

Het plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes is in de meeste situaties vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning.

Vrijstelling

Op een plat dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.

Op een hellend dak is de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zolang ze geïntegreerdworden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan :

 • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven worden gemonteerd,
 • ofwel tussenin of ter vervanging ervan zijn geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungeren.

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 80 centimeter op hellende daken achter de dakrand of tegen de achtergevel van gebouwen, in de kleur van de gevel of in een neutrale, onopvallende kleur is vrijgesteld van vergunning.

Het plaatsen van een schotelantenne met een maximale diameter van 120 centimeter op een plat dak of in de achtertuin, op voorwaarde dat de hoogte beperkt blijft tot 150 centimeter is vrijgesteld van vergunning.

Let op: alle andere plaatsingen van zonnepanelen of schotelantennes, zoals bijvoorbeeld in de voortuin of op de voorgevel, zijn vergunningsplichtig.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Checklist vrijstelling

Vrijstelling enkel mogelijk als:

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning, tenzij de gemeente dit plan of de vergunning heeft opgenomen in een lijst waarbinnen de Vlaamse vrijstellingsregeling voorrang krijgt op de voorschriften van het plan.
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie ofgemeente.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen.
 • Niet strijdig met andere wetgeving, zoals:
  • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
  • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, …)
  • natuurwetgeving
 • Uw gemeente heeft de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig gemaakt.

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend Erfgoed

 • op percelen met beschermde monumenten,
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen,
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten,
 • in beschermde archeologische monumenten.
Lees meer