Functionaliteit ‘projectinhoudversies’ vanaf 7 september 2020 in het Omgevingsloket

De regelgeving voorziet dat men de inhoud van een omgevingsvergunningsaanvraag kan aanpassen nadat ze ingediend is. Zo kan de overheid aan de vergunningsaanvrager vragen om de ontbrekende gegevens of documenten toe te voegen aan een onvolledige aanvraag. Een vergunningsaanvraag kan bijvoorbeeld ook worden gewijzigd om tegemoet te komen aan de ingediende bezwaren of de uitgebrachte…

Bron: Architect (Functionaliteit ‘projectinhoudversies’ vanaf 7 september 2020 in het Omgevingsloket)