Neem deel aan de bevraging van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie nodigt architecten uit om deel te nemen aan een anonieme bevraging. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) maakt deel uit van de FOD Financiën. Haar voornaamste activiteit bestaat in het beheer van een uitgebreide documentatie over het patrimonium.

Bron: Architect (Neem deel aan de bevraging van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)