Nieuwe Vlaamse bouwmeester wil af van straten vol geparkeerde auto's

De Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs heeft op 23 april zijn ambitienota “Kansen scheppen voor ontmoeting” voor de periode tussen 2020 en 2025 voorgesteld. “Als je toekomstbestendig wil bouwen, is het niet verstandig de toevallige functie die het gebouw nu heeft, de vorm te laten bepalen”, zei Wieërs op de gelivestreamde voorstelling van zijn ambitienota.

Bron: Architect (Nieuwe Vlaamse bouwmeester wil af van straten vol geparkeerde auto's)