Bouwnieuws

Dilbeek neemt maatregelen om nieuwbouw te beperken tot kernen en goed ontsloten gebieden

Onder het motto ‘Dilbeek Dilbeeks’ houden heeft het gemeentebestuur van de Vlaams-Brabantse gemeente in haar meerjarenplanning voor deze legislatuur maatregelen genomen om de ongebreidelde bouwwoede en instroom van nieuwe inwoners in de gemeente af te remmen. Zo komt er een bouwtaks en wil men nieuwbouw beperken tot kernen en goed ontsloten gebieden.

Bron: Architect (Dilbeek neemt maatregelen om nieuwbouw te beperken tot kernen en goed ontsloten gebieden)

Lees meer

Vlaams minister-president wil 6 procent btw op nieuwbouw

In het regeerakkoord roept de Vlaamse regering het federale niveau al op om het btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw te veralgemenen. Nu breidt Jambon dat uit naar alle nieuwbouw. Vlaams minister-president Jan Jambon wil dat de volgende federale regering het btw-percentage op nieuwbouw verlaagt naar 6 procent. Dat zei hij vandaag op…

Bron: Architect (Vlaams minister-president wil 6 procent btw op nieuwbouw)

Lees meer

Gratis ENTRR magazine voor architecten

In het regeerakkoord roept de Vlaamse regering het federale niveau al op om het btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw te veralgemenen. Nu breidt Jambon dat uit naar alle nieuwbouw. Vlaams minister-president Jan Jambon wil dat de volgende federale regering het btw-percentage op nieuwbouw verlaagt naar 6 procent. Dat zei hij vandaag op…

Bron: Architect (Gratis ENTRR magazine voor architecten)

Lees meer

Beboetingsbeleid Vlaams Gewest inzake ruimtelijke ordening

Op 1 maart 2018 trad het handhavingsdecreet Omgeving en het bijbehorende uitvoeringsbesluit in werking. Schendingen van de VCRO kunnen nu ook bestuurlijk beboet worden. De gewestelijke entiteit die deel uitmaakt van de afdeling Handhaving van het Vlaamse departement Omgeving is bevoegd voor het opleggen van deze bestuurlijke geldboetes. Hieronder vindt u meer duidelijkheid over de…

Bron: Architect (Beboetingsbeleid Vlaams Gewest inzake ruimtelijke ordening)

Lees meer

Nederlandse architecten hebben cao met minimumtarief voor zelfstandige medewerkers

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken wat werknemers verdienen, maar ook wat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ten minste moeten krijgen. Zo meldt de NOS op haar website. Zelfstandige architecten die voor een bureau werken, moeten voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor…

Bron: Architect (Nederlandse architecten hebben cao met minimumtarief voor zelfstandige medewerkers)

Lees meer

Studie Departement Omgeving: nieuwbouw neemt af, ingrijpende verbouwingen nemen sterk toe, nog veel werk voor open ruimte

Het verhogen van het ruimtelijk rendement nl. meer doen met minder ruimte, zet zich op het terrein al enige tijd door. Dat uit zich o.a. in het toegenomen aantal transformaties. Dat zijn ingrijpende verbouwingen waarbij in meer woongelegenheden wordt voorzien dan in het oorspronkelijke gebouw. Tegelijk wordt ook de open ruimte verder versnipperd bijvoorbeeld door…

Bron: Architect (Studie Departement Omgeving: nieuwbouw neemt af, ingrijpende verbouwingen nemen sterk toe, nog veel werk voor open ruimte)

Lees meer

Nederlandse architecten hebben cao met minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel

Voor het eerst is een cao in werking getreden waarin niet alleen afgesproken wat werknemers verdienen, maar ook wat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) ten minste moeten krijgen. Zo meldt de NOS op haar website. Zelfstandige architecten die voor een bureau werken, moeten voortaan minstens 150 procent krijgen van het brutoloon dat een werknemer krijgt voor…

Bron: Architect (Nederlandse architecten hebben cao met minimumtarief voor zelfstandigen zonder personeel)

Lees meer

Huizen in open bebouwing zijn meest voorkomende woningtype in Vlaanderen

Het meest voorkomende woningtype in het Vlaamse Gewest zijn huizen in open bebouwing. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het Vlaamse Gewest telde begin dit jaar 3,2 miljoen woningen. Tussen 2001 en 2019 is de woningvoorraad met 18 procent gestegen, of met gemiddeld 1 procent per jaar.

Bron: Architect (Huizen in open bebouwing zijn meest voorkomende woningtype in Vlaanderen)

Lees meer

Stadsvlucht onder jonge gezinnen neemt opnieuw toe

Jonge gezinnen blijven opnieuw minder lang in onze centrumsteden hangen. In 2014 vertoonde die stadsvlucht nog een lichte afname, maar vanaf 2017 neemt die opnieuw toe. Dat blijkt uit cijfers van Statbel over het jaar 2018, die vastgoedontwikkelaar Immpact kon inkijken en analyseren. Volgens de ontwikkelaar ligt de oorzaak bij de hoge vastgoedprijzen.

Bron: Architect (Stadsvlucht onder jonge gezinnen neemt opnieuw toe)

Lees meer

Mundo-a in Antwerpen (B-architecten) wint ARC19 Architectuur Award

Tijdens een feestelijke avond in Pakhuis West in Amsterdam zijn de winnaars bekend gemaakt van de ARC19 Awards. Uit ruim 440 inzendingen hebben onafhankelijke vakjury’s in zeven categorieën de winnende projecten geselecteerd. Winnaar van de ARC19 Architectuur Award is het bio-ecologische kantoorgebouw Mundo-a in Antwerpen door B-architecten. Het Predikherenklooster in Mechelen door Korteknie Stuhlmacher Architecten…

Bron: Architect (Mundo-a in Antwerpen (B-architecten) wint ARC19 Architectuur Award)

Lees meer

Renovatie Maritiem Station zet eerste stap naar "overdekte stad" op Thurn & Taxis

Het Maritiem Station op de site van Thurn & Taxis heeft  een eerste stap gezet naar de overdekte stad die het tegen eind 2020 moet zijn. Eigenaar Extensa, archtitectenbureau Neutelings Riedijk Architecten en de eerste huurder, adviesbureau Accenture, stelden er de eerste afgewerkte kantoorruimtes voor.

Bron: Architect (Renovatie Maritiem Station zet eerste stap naar "overdekte stad" op Thurn & Taxis)

Lees meer

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur trekt 360.000 euro uit voor stadsvernieuwingsprojecten

Zes steden (Brugge, Hasselt, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout) krijgen elk 60.000 euro ondersteuning om een conceptstudie uit te voeren naar stadsvernieuwingsprojecten. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Bron: Architect (Vlaams minister van Binnenlands Bestuur trekt 360.000 euro uit voor stadsvernieuwingsprojecten)

Lees meer

Architectuurwedstrijd Paul Henri Spaakgebouw – Europees Parlement

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Het Europees Parlement schreef een architectuurwedstrijd uit met als doel het beste concept te kiezen voor zijn plenaire gebouw in Brussel – het Paul Henri Spaakgebouw. Het nieuwe gebouw vervangt het bestaande gebouw dat tussen 1988 en 1992 werd gebouwd.

Bron: Architect (Architectuurwedstrijd Paul Henri Spaakgebouw – Europees Parlement)

Lees meer

Leuven schrijft internationale opdracht uit voor heraanleg oevers Vaartkom

Leuven schrijft een internationale opdracht uit om een ontwerp- en bouwteam te selecteren dat een voorbeeldproject uitwerkt voor de heraanleg van de oevers en omgeving van de Vaartkom tussen OPEK en de nieuwe bruggen over de Vaart. Die werden onlangs in dienst genomen en moeten de Aarschotsesteenweg verbinden met het Engels Plein.

Bron: Architect (Leuven schrijft internationale opdracht uit voor heraanleg oevers Vaartkom)

Lees meer

Publieke gebouwen zijn onvoldoende toegankelijk: geen enkel onderzocht gebouw voldoet aan de regels

De Vlaamse regels voor toegankelijkheid van publieke gebouwen, van kracht sinds 2010, worden quasi nooit volledig nageleefd. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de Vlaamse regering, die Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde kon inkijken.

Bron: Architect (Publieke gebouwen zijn onvoldoende toegankelijk: geen enkel onderzocht gebouw voldoet aan de regels)

Lees meer

Doe mee aan de enquête bouwtechnisch bestek woningbouw VMSW en maturiteitsniveau BIM

Het Facilitair Bedrijf onderzoekt of het mogelijk is om in de toekomst het gebruik van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW te stimuleren via de bestekken. Daarom wil het van architecten weten hoe breed gedragen en bekend het bestek is en op welke gebieden het voor verbetering vatbaar zou zijn. Daarnaast wil het via…

Bron: Architect (Doe mee aan de enquête bouwtechnisch bestek woningbouw VMSW en maturiteitsniveau BIM)

Lees meer

VRT zet samenwerking met architecten- en ingenieursteam rond nieuwbouw stop

De VRT zet met onmiddellijke ingang de samenwerking stop met de tijdelijke vereniging van architecten en ingenieurs voor haar nieuwe gebouw. Dat heeft de raad van bestuur beslist op voorstel van de directie van de VRT. Er zal worden gekozen voor een nieuw ontwerp, maar over de timing kan de woordvoerder vandaag niets kwijt.

Bron: Architect (VRT zet samenwerking met architecten- en ingenieursteam rond nieuwbouw stop)

Lees meer

Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2020

Op 25 oktober besliste de Vlaamse Regering principieel om de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie te verlengen tot eind 2020. Normaal gezien liep de premie af voor sloop- en heropbouwvergunningen, aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2019. Die periode wordt nu eenmalig met 14 maanden verlengd. De premie is nu ook van toepassing op sloop- en heropbouwvergunningen…

Bron: Architect (Sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2020)

Lees meer

Ecobouwers Opendeur

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Op 9, 10 & 11 en 16 & 17 november Ook in 2019 kun je weer meer dan 150 duurzame en energiezuinige woningen bezoeken tijdens Ecobouwers Opendeur op 9, 10 & 11 en 16 & 17 november. Zet deze data alvast in je agenda! Tijdens de Ecobouwers opendeurweekends word je ontvangen…

Bron: Architect (Ecobouwers Opendeur)

Lees meer

Neem deel aan de bevraging van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie nodigt architecten uit om deel te nemen aan een anonieme bevraging. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) maakt deel uit van de FOD Financiën. Haar voornaamste activiteit bestaat in het beheer van een uitgebreide documentatie over het patrimonium.

Bron: Architect (Neem deel aan de bevraging van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie)

Lees meer

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil bouwshift nog dit jaar beginnen uitvoeren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen nog dit jaar uitvoeren. De Vlaamse regering vermijdt het woord betonstop in het regeerakkoord en heeft het nu over een bouwshift. Het is nog steeds de bedoeling geen open ruimte meer in te nemen tegen 2040 en ook de tussentijdse doelstelling zou behouden…

Bron: Architect (Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil bouwshift nog dit jaar beginnen uitvoeren)

Lees meer

bisbeurs kent beste editie sinds 2014

Op zondag 13 oktober sloot de 31ste editie van bis, bouw- en inspiratiesalon haar deuren. Maar liefst 77.723 bezoekers vonden hun weg naar Flanders Expo voor de grootste (ver)bouwbeurs van Vlaanderen. Dat zijn er 10% meer dan in 2018, meteen goed voor de beste editie van de afgelopen 5 jaar. Ook de Vlaamse Raad van…

Bron: Architect (bisbeurs kent beste editie sinds 2014)

Lees meer

Wereldexpo 2020 in Dubai – Bouw van Belgisch paviljoen in Dubai begonnen

Eén jaar voor de opening van de wereldexpo in Dubai (20 oktober 2020) zijn de funderingswerken voor het Belgisch paviljoen volop bezig. Het wordt een gebouw van vier verdiepingen, dat aan 2,5 miljoen bezoekers België wil tonen als een creatief en innovatief land. De ligging van het paviljoen is “zeer strategisch”, klinkt het.

Bron: Architect (Wereldexpo 2020 in Dubai – Bouw van Belgisch paviljoen in Dubai begonnen)

Lees meer

BOUWXPO 2019 in Kortrijk Xpo

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. De 7de editie van BOUWXPO vindt plaats van zaterdag 09 tot en met maandag 11 november 2019 in Kortrijk Xpo. Als grootste bouwbeurs van West-Vlaanderen bundelt BOUWXPO gedurende 3 dagen opnieuw de belangrijkste aanbieders/specialisten uit de branche onder één dak: van woningbouwbedrijven,…

Bron: Architect (BOUWXPO 2019 in Kortrijk Xpo)

Lees meer

Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen

Stel je kandidaat vóór 25 oktober Wonen is een basisrecht, maar bouwen, kopen en huren worden steeds duurder, vooral in een stedelijke omgeving waar we dat wonen net willen stimuleren. De ruimte in Vlaanderen is schaars en duurzaam ruimtegebruik staat hoog op de agenda. Met nauwelijks 7% sociale woningen en bijna 154.000 gezinnen op de…

Bron: Architect (Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de meesterproef 2019 sociaal wonen)

Lees meer

Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen – Steun uit politieke hoek

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil dat het btw-tarief voor wie een huis sloopt en heropbouwt in heel Vlaanderen daalt van 21% naar 6%. De vraag wordt gesteund door de nieuwe minister van Financiën en Begroting, Matthias Diependaele (NV-A), en de partijen Open Vld en CD&V.

Bron: Architect (Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6 procent voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen – Steun uit politieke hoek)

Lees meer

Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen – Steun uit politieke hoek

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil dat het btw-tarief voor wie een huis sloopt en heropbouwt in heel Vlaanderen daalt van 21 procent naar 6 procent. De vraag wordt gesteund door de nieuwe minister van Financiën en Begroting, Matthias Diependaele (NV-A), Open Vld en CD&V.

Bron: Architect (Orde van Architecten – Vlaamse Raad wil btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw voor heel Vlaanderen – Steun uit politieke hoek)

Lees meer

Prijs Wivina Demeester naar Mechelse crèche, vzw Sint-Monica en Vlaamse Landmaatschappij

De Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019 gaan naar het Mechelse Kinderdagverblijf De Zonnebloem, naar Sint-Monica vzw voor een woonzorgcentrum in Oostende en naar de Vlaamse Landmaatschappij voor het Park Het Zeen in Zaventem, een onderdeel van het Openruimtenetwerk Woluwebekken. Dat is dinsdag bekendgemaakt in de Gentse bibliotheek De Krook.

Bron: Architect (Prijs Wivina Demeester naar Mechelse crèche, vzw Sint-Monica en Vlaamse Landmaatschappij)

Lees meer

Tweede editie van openhuizendag ‘Mijn Thuis Op Maat’ lokt 11.000 bezoekers

Anders gaan wonen, met een toekomstgerichte visie op het behoud van onze open ruimte? Geen koud kunstje, maar ook niet onoverkomelijk voor de Vlaming. Dat blijkt uit een enquête in aanloop naar Mijn Thuis Op Maat, de openhuizendag die afgelopen zondag in meer dan 100 projecten de deuren deed openzwaaien.

Bron: Architect (Tweede editie van openhuizendag ‘Mijn Thuis Op Maat’ lokt 11.000 bezoekers)

Lees meer

Woningprijzen opnieuw gestegen

De woningprijzen in ons land zijn in de eerste zes maanden opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. In Vlaanderen bedraagt de mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing 230.000 euro, voor een open bebouwing is dat 325.000 euro en voor een appartement 190.000 euro.

Bron: Architect (Woningprijzen opnieuw gestegen)

Lees meer