Bouwnieuws

Vlaams Parlement neemt cruciale horde voor bouwshift

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het licht op groen gezet voor een aantal belangrijke stappen in de realisatie van de bouwshift, het plan van de Vlaamse regering om de open ruimte te vrijwaren. Voor eigenaars die hun grond van bestemming zien veranderen, komt er via het ‘instrumentendecreet’ een hogere vergoeding en daarnaast komt er een…

Bron: Architect (Vlaams Parlement neemt cruciale horde voor bouwshift)

Lees meer

Vlaanderen geeft nieuwe impuls aan herbestemming kerken

De Vlaamse regering wil een nieuwe impuls geven aan het herbestemmen of nevenbestemmen van de kerkgebouwen. Al zal dat niet makkelijk worden, gaf minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan. Het plan werd voorgesteld in de Heilig Hartkerk in Lier, een modernistisch gebouw uit 1939 dat nog wordt gebruikt voor de eucharistie, maar ook voor…

Bron: Architect (Vlaanderen geeft nieuwe impuls aan herbestemming kerken)

Lees meer

Instrumentendecreet en Decreet Woonreservegebieden

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Op 24 mei 2023 keurde het Vlaams Parlement het Instrumentendecreet en het Decreet Woonreservegebieden goed. Het Decreet Woonreservegebieden treedt in werking tien dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor het Instrumentendecreet treden slechts een beperkt aantal bepalingen kort na de…

Bron: Architect (Instrumentendecreet en Decreet Woonreservegebieden)

Lees meer

Vacature – Administratieve medewerker voor de Orde van Architecten

Word jij onze nieuwe collega? De Orde van Architecten is een publiekrechtelijk rechtspersoon die is opgericht bij wet van 26 juni 1963. Zij is bevoegd voor het opstellen en doen naleven van de deontologie en voor alle materies i.v.m. de toegang tot het beroep van architect in België. De Orde van Architecten waakt over de…

Bron: Architect (Vacature – Administratieve medewerker voor de Orde van Architecten)

Lees meer

Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters

Met afschaffing van vestigingswet, ging ook vorm van consumentenbescherming verloren Naar aanleiding van het recente nieuws over een onafgewerkt woonproject in Roeselare door een faillissement, dringt de voltallige bouwsector aan op een nieuw, modern, bindend kader voor starters. De sectororganisaties Embuild Vlaanderen, Bouwunie, NAV, BVA, Orde van Architecten – Vlaamse Raad en ORI, en de…

Bron: Architect (Bouwsector vraagt integraal hedendaagse controle op starters)

Lees meer

Vlaamse regering keurt vernieuwd energie- en klimaatplan goed

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP). Om de vooropgestelde doelstelling van -40 procent broeikasgasemissies in 2030 te halen, neemt de regering extra maatregelen. Zo wordt de premie voor aardgascondensatieketels nog dit jaar afgeschaft, komen er meer premies voor warmtepompen, wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens…

Bron: Architect (Vlaamse regering keurt vernieuwd energie- en klimaatplan goed)

Lees meer

Beter renoveren dan de renovatieverplichting, brengt op

Sinds 1 januari 2023 is de renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van woongebouwen van start gegaan. Iedereen die een huis of appartement met een EPC-label E of F koopt, moet binnen de 5 jaar het energielabel opkrikken tot minstens label D. Label D is een eerste stap binnen de renovatieverplichting. In 2028, 2035 en 2040 wordt…

Bron: Architect (Beter renoveren dan de renovatieverplichting, brengt op)

Lees meer

ACE-EAAE statement ter gelegenheid van conferentie New European Bauhaus: Upskilling x (Education + Practice)

Ter gelegenheid van de publieke conferentie New European Bauhaus: Upskilling x (Education + Practice) op donderdag 20 april in Brussel publiceren de Architects’ Council of Europe (ACE) en de European Association for Architectural Education het statement “Upskilling to deliver high-quality architecture for a beautiful, sustainable and inclusive environment”.

Bron: Architect (ACE-EAAE statement ter gelegenheid van conferentie New European Bauhaus: Upskilling x (Education + Practice))

Lees meer

Young wolves' view Jonge architecten, hun ambities en verwachtingen – schrijf u nu in

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. In het kader van 60 jaar Orde van Architecten organiseert de Vlaamse Raad in 2023 een reeks van vijf publieke debatten. Telkens wordt een gevoelig thema aangepakt, samen met ervaringsdeskundigen en met het oog op een ingrijpende modernisering. Het derde deel van deze…

Bron: Architect (Young wolves' view Jonge architecten, hun ambities en verwachtingen – schrijf u nu in)

Lees meer

Digitale infosessie ‘Dossiersamenstelling: naar een vlotter vergunningstraject’

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. Op 20 april vond de digitale infosessie ‘Dossiersamenstelling: naar een vlotter vergunningstraject’ plaats, een organisatie van het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen. De presentaties en de opnames van deze infosessie kunt u (her)bekijken op de website van het Departement Omgeving.

Bron: Architect (Digitale infosessie ‘Dossiersamenstelling: naar een vlotter vergunningstraject’)

Lees meer

ACE & EAAE Public Conference NEB: Upskilling x (Education + Practice)

Op donderdag 20 april 2023 organiseren de Architects’ Council of Europe (ACE) en de European Association for Architectural Education (EAAE) samen een publiek conferentie rond de vaardigheden, methodieken en pedagogieën waarover architectuurpraktijken moeten beschikken om om te kunnen gaan met de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw.

Bron: Architect (ACE & EAAE Public Conference NEB: Upskilling x (Education + Practice))

Lees meer

Grondwettelijk Hof schrapt delen van hervorming vergunningsbetwistingen

(Het Grondwettelijk Hof heeft dinsdag 11 april twee voorwaarden vernietigd uit het Vlaams decreet dat het beroep tegen een omgevingsvergunning hervormt. Zo meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Het gaat over de relativiteitseis en de attentieplicht. Oppositiepartij Groen reageert opgelucht.

Bron: Architect (Grondwettelijk Hof schrapt delen van hervorming vergunningsbetwistingen)

Lees meer

Internship improved – nieuwe paden voor een volwassen stageproces. Lees het verslag.

Op donderdag 30 maart vond in Hogeschool PXL in Hasselt het tweede deel plaats van de vijfdelige debatreeks die de Vlaamse Raad dit jaar organiseert in het kader van 60 jaar Orde van Architecten. Onderwerp van gesprek dit keer was de architectuurstage. Dit is het verslag. Wil u nog meestemmen? Dat kan!

Bron: Architect (Internship improved – nieuwe paden voor een volwassen stageproces. Lees het verslag.)

Lees meer

Young wolves' view Jonge architecten, hun ambities en verwachtingen

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. In het kader van 60 jaar Orde van Architecten organiseert de Vlaamse Raad in 2023 een reeks van vijf publieke debatten. Telkens wordt een gevoelig thema aangepakt, samen met ervaringsdeskundigen en met het oog op een ingrijpende modernisering. Het derde deel van deze…

Bron: Architect (Young wolves' view Jonge architecten, hun ambities en verwachtingen)

Lees meer

Hoge energieprijzen zetten Belg niet aan meer te renoveren

Noch de hoge energieprijzen, noch 15 jaar van beleid dat energetische renovatie stimuleert, hebben de Belgen kunnen aanzetten meer te renoveren. Dat schrijven De Tijd en De Morgen. “De uitzonderlijke energieprijzen hebben geen impact gehad op het aantal vergunde renovaties in ons land”, zegt milieu-econoom Johan Albrecht (UGent en Itinera) op basis van cijfers van…

Bron: Architect (Hoge energieprijzen zetten Belg niet aan meer te renoveren)

Lees meer

Nieuwe Hemelwaterverordening 2023

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. De nieuwe Hemelwaterverordening 2023 treedt in werking op 2 oktober 2023. Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. De bestaande Vlaamse regels rond opvang van hemelwater hielden onvoldoende rekening met evoluties inzake klimaat. Daarnaast is…

Bron: Architect (Nieuwe Hemelwaterverordening 2023)

Lees meer

Bericht aan architecten met een bestaande vennootschap: Wacht niet met het aanpassen van uw statuten.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Architecten die een bestaande vennootschap hebben (d.w.z. opgericht voor 1 mei 2019), krijgen nog tot en met 31 december 2023 de tijd om hun statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Gebeurt dit niet op tijd, dan…

Bron: Architect (Bericht aan architecten met een bestaande vennootschap: Wacht niet met het aanpassen van uw statuten.)

Lees meer

Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op

Bijna vier jaar geleden op 22 februari 2019 geleden ging -onder begeleiding van Embuild Vlaanderen, Vlaanderen Circulair en de OVAM- de Green Deal Circulair Bouwen van start. De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé-)partners en de Vlaamse overheid waarbij elke deelnemer zich engageerde om een circulaire bouwpraktijk uit te proberen, om circulaire producten…

Bron: Architect (Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 circulaire bouwprojecten op)

Lees meer

17 genomineerden stoten door naar shortlist Belgian Building Awards 2023

De vakjury van de Belgian Building Awards heeft, verdeeld over drie categorieën, 17 projecten geselecteerd die doorstoten naar de shorlist. Welke van deze projecten daadwerkelijk bekroond zullen worden met een Belgian Building award wordt bekendgemaakt op Batibouw op 14 maart. Dan zal ook de winnaar van de Pioneer Award onthuld worden. Nieuw dit jaar is…

Bron: Architect (17 genomineerden stoten door naar shortlist Belgian Building Awards 2023)

Lees meer

Minimum uurvergoeding voor stagiair-architecten – indexering 2023

Om deze website optimaal te kunnen gebruiken dient u javascript in te schakelen. .. Inzake de vergoeding van (stagiair-)architecten bepaalt artikel 12 van het Reglement van beroepsplichten: “Naargelang het statuut wordt de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedde of bezoldigingen die hem middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te oefenen…

Bron: Architect (Minimum uurvergoeding voor stagiair-architecten – indexering 2023)

Lees meer

ACE publiceert Sector Study 2022

De Sector Study is een tweejaarlijks onderzoek in opdracht van de Architects’ Council of Europe (ACE) dat statistische, sociologische en economische gegevens verzamelt en analyseert over Europese architecten, de architectuurmarkt en architectuurpraktijken. De studie wordt medegefinancierd door het Creative Europe Programme van de Europese Unie.

Bron: Architect (ACE publiceert Sector Study 2022)

Lees meer

WaterAtlas toont waar water beschikbaar en nodig is

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, stelde op 15 maart de WaterAtlas voor. Dat is een interactieve kaartentool die professionelen en particulieren gratis kunnen raadplegen met een overzicht van de watervraag en het wateraanbod in Vlaanderen. Het initiatief wil het gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals hemelwateropvang en behandeld afvalwater, eenvoudiger maken en stimuleren.

Bron: Architect (WaterAtlas toont waar water beschikbaar en nodig is)

Lees meer

Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen blikken tevreden terug op eerste editie van Start to Architect

Op 6, 8 en 15 maart organiseerden de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen voor de eerste keer samen het evenement Start to Architect, een inspiratie en informatiemoment voor laatstejaarsstudenten architectuur en eerstejaars stagiair-architecten.

Bron: Architect (Orde van Architecten en Netwerk Architecten Vlaanderen blikken tevreden terug op eerste editie van Start to Architect)

Lees meer

Een op vier gezinnen of alleenstaanden heeft zonnepanelen

In Vlaanderen heeft één op de vier gezinnen of alleenstaanden zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) die minister van Energie Zuhal Demir heeft bekendgemaakt. Vlaanderen heeft intussen de kaap van 5.000 megawatt (MW) aan geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen overschreden. Daarvan zijn de gezinnen goed voor 65 procent of omgerekend…

Bron: Architect (Een op vier gezinnen of alleenstaanden heeft zonnepanelen)

Lees meer

Vlaams bouwoverlegcomité 2023

Op maandag 20 maart vond het Vlaams bouwoverlegcomité (VBOC) plaats, dat is het jaarlijkse overlegmoment tussen de Vlaamse Regering en de bouwsector. Jan Melis en Stefan Knaepen (Orde), Steven Lannoo (NAV) en Marnik Dehaen (BVA) vertegenwoordigden de architecten. Onderwerpen die werden besproken waren onder meer de maatregelen omtrent de renovatieverplichting, de problematiek rond openbare aanbestedingen…

Bron: Architect (Vlaams bouwoverlegcomité 2023)

Lees meer

Naar een klimaatbestendig Vlaanderen met het groenblauwpeil 2.0 – Wat kunnen burgers, bedrijven en overheden doen om klimaatbestendig te zijn?

Het online instrument ‘groenblauwpeil’, waarmee gezinnen de klimaatbestendigheid van hun perceel kunnen meten, wordt uitgebreid. Voortaan kunnen ook overheden en professionelen uit de bouw-en tuinsector gebruik maken van deze tool voor hun projecten. Het groenblauwpeil geeft aanbevelingen om gebouwen, parkeerplaatsen, infrastructuur en bijhorende (openbare) ruimte klimaatbestendig te maken.

Bron: Architect (Naar een klimaatbestendig Vlaanderen met het groenblauwpeil 2.0 – Wat kunnen burgers, bedrijven en overheden doen om klimaatbestendig te zijn?)

Lees meer

Nieuwjaarsreceptie 2023 in teken van 60 jaar Orde – Architecten staan voor heel wat nieuwe uitdagingen

Een 140-tal genodigden waren aanwezig op vrijdag 20 januari in De Warande in Brussel voor de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, dit jaar in het teken van 60 jaar Orde van Architecten. Onder de aanwezigen heel wat mandatarissen en personeelsleden van de Orde, en daarnaast ook parlementsleden, kabinetsmedewerkers, vertegenwoordigers van…

Bron: Architect (Nieuwjaarsreceptie 2023 in teken van 60 jaar Orde – Architecten staan voor heel wat nieuwe uitdagingen)

Lees meer

Vlaamse regering trekt geld uit voor collectieve wijkrenovaties en energiedelen en sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken

Vlaanderen investeert 16 miljoen euro in collectieve wijkrenovaties en energiedelen. Daarnaast komen er ook voor 10 miljoen euro subsidies voor sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken.

Bron: Architect (Vlaamse regering trekt geld uit voor collectieve wijkrenovaties en energiedelen en sociale woonprojecten die inzetten op innovatieve technieken)

Lees meer

Beluister onze podcast – Architect’s monopoly? Over het openbreken van de beruchte wet van ’39

Op 26 januari vond in het Havenhuis in Antwerpen het eerste deel plaats van de vijfdelige debatreeks die de Vlaamse Raad dit jaar organiseert in het kader van 60 jaar Orde van Architecten. Samen met een uitgebreid panel van experten namen we de architectenwet grondig onder de loep.

Bron: Architect (Beluister onze podcast – Architect’s monopoly? Over het openbreken van de beruchte wet van ’39)

Lees meer