Bouwmagazine Vlaanderen

Inleiding

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving. Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs. De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven. Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect. Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad.

 


 

Bouwmagazine Vlaanderen werd gebouwd op de volgende fundamenten:

Kracht

Magazines zijn een krachtig medium. Er is veel informatie beschikbaar die de kracht en effectiviteit van magazines kunnen bewijzen. Met onze magazines wordt de informatie gestructureerd aangeboden via korte en bondige presentaties. Elke presentatie behandelt een specifiek onderwerp. Zo kun je jouw kennis over magazines makkelijk up to date houden en vergroten. Onze website wordt regelmatig ververst met updates en nieuwe presentaties.

Niche

Door de bevoorrechte relatie met haar lezers en de omgeving die ze aan reclame biedt, is SC Corporate Group een medium dat niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief sterk presteert.

Magazines bereiken 9 op de 10 personen (CIM PMP 2012), en dus zouden we van een massamedium kunnen spreken. Een magazine wordt gemiddeld 3,5 keer ter hand genomen. Dat cijfer schommelt volgens de periodiciteit, maar hangt vooral af van de titel.

Een exemplaar van een tijdschrift wordt niet enkel meermaals ter hand genomen, het reikt ook verder dan zijn oorspronkelijke lezer; het wordt immers doorgegeven en oude nummers worden vaak herlezen. De reclameboodschap gaat lang mee en zorgt voor veelvuldige en in de tijd verspreide contacten. Die plaatsen een merk en zijn communicatie vaak in een ander daglicht: blootstelling aan oude reclames versterkt een persoonlijke geschiedenis met het merk, de verankering in die geschiedenis. Magazines bezorgen reclame dus meer dan één leven.

Besluit

De eerste grote troef van SC Corporate Group is de kwaliteit van haar lezers en hun opvallend positieve profiel ten overstaan van merken en reclame. Door de aard van SC Corporate Group bereiken we personen die over de nodige interesse beschikken, mentaal openstaan voor het product en belangstelling hebben voor het verschil dat de adverteerder biedt; we brengen lezers die deel uitmaken van de doelgroep haast automatisch tot een aankoop. Deze kracht en deze selectiviteit, gecombineerd met het aspect plezier, zijn onvervangbaar.

Maar SC Corporate Group heeft niet enkel haar bereik als sterke troef, hoe groot dat aantal lezers ook is. We slagen erin de waarden van adverteerders te delen en levert almaar meer diensten die de lezer begeleiden in al zijn aspecten als als burger, als consument.


 

Onze kantoren