Resultaten enquête Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en Bim-maturiteit

In het streven naar meer standaardisatie en daaruit volgende optimalisatie van het bouwproces onderzoekt de afdeling Bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid de wenselijkheid en haalbaarheid van het stimuleren van het gebruik van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw (BBW) van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen in haar bestekken. Bij architecten werd bevraagd…

Bron: Architect (Resultaten enquête Bouwtechnisch Bestek Woningbouw en Bim-maturiteit)